ražais


ražais
ražaĩs adv. 1. būriais, kaip banda, žarais: Kad leidžias (bėga) žmonys ražais į mišką! Rs. 2. srovėmis, čiurkšlėmis: Par veidą prakaitas ėjo ražaĩs Skr. Alus bėga [iš bačkos] ražais, apipurškė akis ir viską Gr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • šakės — šãkės sf. pl. (2) DŽ, KŽ, (4) Lz 1. SD1192, LL276, Š, Eiš, Brš, Šmn, Kp, Šr įrankis ilgu kotu su dviem ar keliais ražais mėšlui, šiaudams, šienui krauti: Šãkės medžiaginės su dviem dantais Dv. Nebuvo geležinių šãkių, tai buvo iž lazdynų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Rezé — 47° 11′ 26″ N 1° 34′ 10″ W / 47.190602, 1.569457 …   Wikipédia en Français

  • devynražis — devynražis, ė adj. kuris su devyniais ražais (virbalais): Devynražė šakė buvo bulvėms semti, o triražė – šienuo Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dviražai — dviražaĩ adv. dviem ražais: Vantas rišk dviražaĩ, tai stipriau turės Nč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dviražis — 2 dvirãžis, ė adj. (2), dvìražis (1) su dviem ražais (nagais): Dvirãžė šakė K. Šakė gali būti dvirãžė, triražė ir keturražė Vl. Dabar daugiausia vežimus verčia dvìražėms šakėms Up …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabenėkas — kabenė̃kas sm. (2) 1. Trg dviem ražais kablys (ppr. mėšlui iš vežimo versti); žr. kanabėkas: Iškabinėk su kabenėkù mėšlą iš vežimo J. Tėte, aš eisiu pas kalvį kabenėką pataisyti: vakar bekabinant mėšlą nulūžo Čk. 2. Kabenė̃kas, kurs įremia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keturražis — keturrãžis, ė adj. (2), ketùrražis (1) su keturiais ražais (nagais): Keturrãžė šakė Rs, Klp, Trg. Mėšlus kabina ketùrražėms šakėms Up. Paimk ketùrražę šakę Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kumpnagis — 2 kumpnãgis, ė adj. (2) kumpas: Kumpnagė lazda Šts. ║ kuris kumpais nagais: Kumpnãgė (kumpais ražais) šakė Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • muštinis — 2 muštìnis, ė adj. (2), muštinỹs, ė̃ (3b) 1. K darytas mušant, daužant, kalant: Sklimbstelėms supjausto meisą, išmuša, kepa, ir yr muštinė̃ meisa Ggr. Sausgyslė atplėšiama nuo savo prisitvirtinimo vietos, pasidarius plėštinei ar muštinei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mėskamtė — ×mėskamtė (hibr.) sf. šakelės užlenktais ražais kam paimti, pasmeigti; žnyplės: Padaryk teipajeg ir ... žnyples (paraštėje mėskamtes) BB2Moz27,3 …   Dictionary of the Lithuanian Language